26-шы Орта Азиялық Халықаралық «Тамақ өнеркәсібі» көрмесі
26-шы Орта Азиялық Халықаралық «Тамақ өнеркәсібі» көрмесі

"Чановский Май зауыты" АҚ

chanovskiy logo

Негізгі қызмет түрі - сиыр сүтін өңдеу (пастерлеу, май жасау, ҚМС жасау)

Өңделетін сүт көлемі: орташа есеппен тәулігіне /300 тонна.

Жылына 7000 тоннаға дейін ҚМС және 3000 тоннаға дейін май өндіріледі.

Кәсіпорын экспортқа бағдарланған. Тек табиғи шикізаттан және жоғары сапалы дайын өнім.

Көрмеде ұсынылатын өнімдер:

- Крестьянское майы 180г 72,5%; МЕМСТ 32261-2013
- Традиционное майы 180г 82,5%; МЕМСТ 32261-2013
- Крестьянское майы 430г 72,5%; МЕМСТ 32261-2013
- Традиционное майы 430г 82,5%; МЕМСТ 32261-2013

chanovskiy

- Майсыз құрғақ сүт; МЕМСТ 33629-2015
- Балалар тағамы өнімдерін өндіруге арналған құрғақ майсыз сүт. МЕМСТ 34255-2017

chanovskiy 2

 Сізді көрмеде күтеміз, В-64 стенді!